NOVINKY

新年快樂! / 新年快乐! / Št'astný nový rok! / 良いお年を!/ Happy New Year!

新年快樂! / 新年快乐! / Št'astný nový rok! / 良いお年を!/ Happy New Year!  ...

日本文化が大好き!--三味線/ Líbí se mi Japonská Kultura--Šamisen/我愛日本文化! --三味線

  紺谷英和先生の三味線  ざ・らいぶ
Šamisenov Album z Pána Konja Hidekazu  ŽIVÝ
Mr. Konya 's Shamisen Album   THE LIVE
紺谷英和老師的三味線專輯   就是要現場  ...

Czech radio's introduction

Děkuji Českému rozhlasu a paní Dášě Kubíkové za pěkný úvod! 感謝捷克廣播電台與 Dáša Kubíková 女士惠予介紹 !   ...

元宵節/元宵节/Svátek Čínských lamp/小正月/Chinese Lantern Festival

  ...

捷克的自由民主抗爭日/捷克的自由民主抗爭日/チェコの自由民主抗争日 / Day of Fighting for Freedom and Democracy / Den boje za svobodu a demokracii

捷克的自由民主抗爭日...  ...

國慶日 / 国庆日 / 国慶日 / National Day/Národní den republiky Číny

國慶日

十 月十日是   中 華 民 國(台灣)的國慶日...
  ...

中秋節 / 中秋节 / 十五夜 / Mid-Autumn Festival / Svátek středu podzimu

中秋節在農 曆八月十五日...  ...

教師節 / 教师节 / 教師の日 / Teacher’s Day

台灣的教師節在每年九月二十八日....  ...

鬼門關 / 鬼门关 / 鬼門が閉まる / Hell Door Closing

  鬼門關 在 華人 世界,今年9月19日是農曆 7 月 29 日 鬼門 關 的日子...  ...

七夕 (Chishi)

 七夕 (Chishi)  Dnes je 7. července v lunárním kalendáři a v několika východoasijských zemích je to den 七夕 (Chishi) ....  ...

Dveře Pekla se otevřou! /鬼門開/鬼门开/Hell Door is going to open!

鬼門開!...  ...

台灣父親節 /台湾父亲节 / 台湾での父の日 / Father's Day in Taiwan/Den otců

八月八日是台灣人慶祝父親節的日子...  ...

Mořský den/ 海之日/海之日/海の日/Marine Day

V Japonsku je třetí pondělí v červenci Mořský den...  ...

2019年生肖運勢 / 2019年生肖运势/ 12 ZVĚROKRUHŮ v 2019/ 2019年の12支占い/12 Zodiac signs in 2019

/ / Krysa / ねずみ / Rat: 1936 / 1948 / 1960 / 1972 / 1984 / 1996 / 2008

工作 / 工作 / Práce / 仕事 / Work:

Jì huà róngyì yǒu biàn; běn nián yǒulì xiāoshòu lèi, zhēnduì nánxìng kèhù de gōngzuò; xiǎng huàn gōngzuò zhě yào shènzhòng.Yào bìmiǎn wùhuì.
計畫容易有變;本年有利銷售類、針對男性客戶的工作;想換工作者要慎重。要避免誤會。
计画容易有变;本年有利销售类、针对男性客户的工作;想换工作者要慎重。要避免误会。
Plány jsou častozměny; tento rok je dobrý pro prodej nebo práce s hlavně mužsými klienty nebo zákazníky. Přemyšlejte víc před změnou práce; vyvarujte se nedorozumění s lidmi.
計画に変化が生じがち;今年は販売や男性客向け職業有利する;転職するなら慎重に;誤解を免れるように。
Plans are subjects to changes; this year is good for sales or jobs which need to face maily male guests; Rethink before changing a job; avoid making people misunderstanding.


金錢
/ 金钱 / Peníze / / Money:

Yí yuǎnlí fēngxiǎn jí jièdài. Liánghǎo de rénjì guānxì yǒu zhù cáiyùn.
宜遠離風險及借貸。良好的人際關係有助財運。
宜远离风险及借贷。良好的人际关系有助财运。
Vzdálte se od rizika a dluhů; dobré mezilidské vztahy pomáhají s penězi.
リスクや借金から遠ざかろう;良い人間関係が金銭運の上昇につながる。
Keep far away from risks and debts; good interpersonal relationships help with money lucks.


健康
/ 健康 / Zdraví / 健康 / Health:

Duō xiūxí, zhùyì shuìmián. Shèjiāo huódòng duō, yào kòngzhì yǐnjiǔ.
多休息、注意睡眠。社交活動多,要控制飲酒。
多休息、注意睡眠。社交活动多,要控制饮酒。
Odpočívejte víc a dejte pozor na spánek. Budete mít více společenských příležitostía je lepší kontrolovat konzumaci alkoholu.
充分な休憩や睡眠を取ろう。また、社交イベントが増え気味で、お酒はほどほどに。
Take more rest and have good sleep. With more social occasions, it is better to control alcohol consumption. 


人緣
/ 人缘 / Vztahy / 人間関係 / Relationships:

Dānshēn zhě yǒu jīhuì pèng dào xǐhuān de duìxiàng; liàn'ài zhōng zhě xiǎoxīn pītuǐ; yǐ hūn zhě yào yòngxīn wéihù hūnyīn.
單身 者有機會碰到喜歡的對象;戀愛中者小心劈腿;已婚者要用心維護婚姻。
单身 者有机会碰到喜欢的对象;恋爱中者小心劈腿;已婚者要用心维护婚姻。
Svobodní lidé se mohou setkat s někým, kdo je zaujmou. Lidé ve vztahu by měli být opatrní v podváděním. Lidé, kteří jsou ženatí nebo vdané, potřebují opatrně chránit své domovy.
独身の方は、心を惹かれる相手に巡り合うでしょう。恋愛中の方は二股に注意しょう;既婚の方は、家庭をしっかり守ろう。
Singles may meet someone who attract them. People in a relationship should be careful of fairs. People who have married need to protect their homes carefully.

 

/ / krava / うし / Cow : 1937 / 1949 / 1961 / 1973 / 1985 / 1997 / 2009

工作 / 工作 / Práce / 仕事 / Work:

Duō zǔlì, yí qīnlìq īnwé i; duō zhùyì cèlüè;  lì guǎnlǐ gōngzuò jí jǐngchá, xiāofáng děng wǔzhí.
多阻力,宜親力親為多注意策略;利管理工作及警察、消防等武職。
多阻力,宜亲力亲为;多注意策略;利管理工作及警察、消防等武职。 
Existuje víc problémů a je lepší udělat nebo zkontrolovat sami; Pracujte strategicky; tento rok je dobrý pro manažerské pozice, jako policisté nebo hasiči.
困難が多く、自分で完成したりチェックしたりした方がいいことも多いでしょう。策略的に物事を進行させよう。また、今年は管理職や警察や消防などに有利でしょう。
There well be more troubles and it is better to do or check by yourself; Work strategically; this year is good for management positions, as well as polic officers or firefighters.
 

金錢 金钱 / Peníze /  / Money:

Dà é tóuzī xūyào duō kǎolǜ; kěnéng huì yǒu dà é zhīchū; jīnnián yì lòu cái
大額投資需要多考慮;可能會有大額支出;今年易漏財。
大额投资需要多考虑;可能会有大额支出;今年易漏财。
Přemýšlejteo všech velkých investicích. Zdá se, že existují velké náklady; v tomto roku mají peníze tendenci odtékat.
大額の投資はよく考えよう。多額の出費がありそう;お金を無駄に使ったり、無くしたり、騙し取られたりしそうな一年。
Rethink about any big investments. There seems to be some big expenses; in this year, money tends to flow away.
 

健康 / 健康 / Zdraví / 健康 / Health:

Yào zhùyì yǐnshí, duō xiūxí,  yě yào yuǎnlí jiānruì wùpǐn,  bìmiǎn shǒujiǎo shòushāng. Yào zhùyì zìjǐ jí jiāzhōng lǎorén de jiànkāng.
要注意飲食、多休息、也要遠離尖銳物品,避免手腳 受傷。要注意自己及家中老人的健康。
要注意饮食、多休息、也要远离尖锐物品,避免手脚 受伤。要注意自己及家中老人的健康。
Buďte opatrní s jídlem i s nápoji. Mějte dostatek odpočinku. Držte se od ostrých nebo nebezpečných věcí. Vyvarujte se zranění končetin. Buďte opatrní s zdravým sebe i starších v rodině.
食事に注意し、休みを十分に取り、尖っている危ない物から遠ざかり、手や足のケガを避けよう。自分と年配な家族の健康に気を付けよう。
Be careful of food, drinks. Have enough rest. Keep distance from sharp or dangerous things. Avoid getting hurt on limbs. Be careful with healthy of yourself as well as the elders in your family. 


人緣
/ 人缘 / Vztahy / 人間関係 / Relationships:

Tóngshì huò tóngyè xiǎo rén duō; yào zhùyì rénjì guānxì yu3 kǒushé shìfēi. Zhùyì yǔ qīnyǒu, yóuqí shì nǚxìng jiān de kǒushé fēnzhēng.
同事或同業小人多; 要注意人際關係與口舌是非。注意與親友,尤其是女性間的口舌紛爭。
同事或同业小人多; 要注意人际关系口舌是非。注意与亲友,尤其是女性间的口舌纷争。
Zdá se, že mají větší potíže od kolegů nebo konkurenčních společností; Ovládejte jazyk a dejte pozor na lidské vztahy, zvláště se ženami.
同僚や同業による妨害が多そう;「口は禍の元」を心に留め、人間関係、特に女性との関係に気をつけよう。
There seem to be more difficulties from colleagues or rival companies; Control your tongue and be careful of interpersonal relationships, especially the ones with females.


/ / Tygr / とら / Tiger: 1938 / 1950 / 1962 / 1974 / 1986 / 1998 / 2010

工作 / 工作 / Práce / 仕事 / Work:

Jīnnián lì kào gèrén jìshù de gōngzuò. Jīngshāng zhě yào dīdiào, xiǎoxīn biérén yǎnhóng. Yào zhùyì yǔ hézuò zhě jiān de guānxì.
今年利靠個人技術的工作。經商者要低調,小心別人眼紅。要注意與合作者間的關係。
今年利靠个人技术的工作。经商者要低调,小心别人眼红。要注意与合作者间的关系。
Tento rok je dobrý pro zaměstnání, která se hlavně spoléhají na osobní profesionální techniku nebo znalosti. Podnikatelé potřebují být mírní, aby se vyhnuli tomu, aby na ně lidé žárlili. Buďte opatrní ve vztazích se spolupracovníky.
今年はチームワーク力より個人技術が問われる仕事に有利。ビジネスマンは嫉妬を買うような言動を慎もう。また、協力者との関係に気を付けよう。
 This year is good for jobs which mainly rely on persoanl professional technique or knowledge. Businesspeople need to be moderate to avoid people getting jealous of you. Be
careful of the relationships with cooperators.


金錢
/ 金钱 / Peníze / / Money:

Tóuzī bùyí màoxiǎn. Zhùyì zhuàn dé jìnlái yě yào shǒu dé xiàlái. Yǔ rén hézuò shí zài cáiwù shàng yào fēnqīng zérèn.
投資不宜冒險。注意賺得進來也要守得下來。與人合作時在財務上要分清責任。
投资不宜冒险。注意赚得进来也要守得下来。与人合作时在财务上要分清责任。
Nikdy neriskujte při investování. Můžete vydělat peníze, můžete mít problémy si je udržet. Při spolupráci s ostatními lidmi je jasné, zda jsou zodpovědní z finančního hlediska.
投資する際は冒険は禁物だ。折角稼いだお金を守ろう。他人と合作するとき、財務上では責任を弁えておこう。
Never risk when investing. You can make money well but may keep them badly. When cooperating with other people, make the responsibilties clear in finacial aspect.


健康
/ 健康 / Zdraví/ 健康 / Health:

Zhùyìyǐnshí jí jiāotōng ānquán. Cóngshì wéixiǎn gōngzuò zhě duō zhùyì shǒujiǎo; jīngcháng wàichū zhě yào zhùyì yāo, tuǐ wèntí.
注意飲食及交通安全。從事危險工作者多注意手腳;經常外出者要注意腰、腿問題。
注意饮食及交通安全。从事危险工作者多注意手脚;经常外出者要注意腰、腿问题。
Buďte opatrní na potraviny dodržujte bezpečnos v provozu. Lidé, kteří dělají nebezpečnou práci, by měli být opatrní na končetiny a lidé, kteří často chodí, by si měli dát pozor na  problémy s pasem a nohama.
食事と交通安全に注意して下さい。危ない仕事をなさる方は、手や足に、よく外出する方は腰や足の問題に気を付けよう。
Be careful with food and safety in traffice. People who do dangerous work should be careful with their limbs and people who go out often should be careful with waist and leg problems.


人緣
/ 人缘 / Vztahy / 人間関係 / Relationships:

Gǎnqíng yùnshì jiā. Qiè wù wèi gǎnqíng yǐngxiǎng shìyè. Dānshēn zhě shèjiāo huódòng duō, yǒu jīhuì rènshí héshì yìxìng. Xiǎoxīn chǔlǐ rénjì guānxì.
感情運勢佳。切勿為感情影響事業。單身者社交活動多,有機會認識合適異性。小心處理人際關係。
感情运势佳。切勿为感情影响事业。单身者社交活动多,有机会认识合适异性。小心处理人际关系。
Máte dobré vztahy; nenechte vztah ovlivnit vaši práci. Svobodní budou mít více společenských akcí a větší šance na setkání s někým zajímavým. Buďte opatrní na mezilidské vztahy.
恋愛運がアップするでしょう。恋で仕事に手がつかないことがないように心がけよう。単身者は社交活動が多く、意気投合な異性に会う機運が高まるでしょう。人間関係の葛藤をうまく解き解しよう。
You have good lucks in relationships; don't let a relationship influence your work. Singles have more social events and more chances to meet someone good for you. Be careful of interpersonal relationships.


/ / Kralik / うさぎ / Rabit: 1939 / 1951 / 1963 / 1975 / 1987 / 1999 / 2011

工作 / 工作 / Práce / 仕事 / Work:

2019年生肖運勢-11 / 2019年生肖运势-11 / 12 ZVĚROKRUHŮ v 2019-11 / 2019年の12支占い-11 /12 Zodiac signs in 2019-11

/ / Pes / いぬ / Dog: 1946 / 1958 / 1970 / 1982 / 1994 / 2006 / 2018

工作 / 工作 / Prace / 仕事 / Work:

Yǒulì xiāoshòu huò fúwù lèi hángyè, yǐjí kèhù yǐ yìxìng wèi duō zhī hángyè; jīngshāng zhě kě jí rénjì yùn gǎishàn cáiyùn
有利銷售或服務類行業、以及客戶以異性為多之行業;經商者可藉人際運改善財運。
有利销售或服务类行业、以及客户以异性为多之行业;经商者可借人际运改善财运。
Tento rok je dobrý pro oblasti prodeje a služeb a odvětví v kde jsou hlavními zákazníky osoby opačného pohlaví; . Podnikatelé budou mít úspěchy při zlepšení mezilidských vztahů.
販売やサービス業や、異性のお客様が多い業界に有利でしょう。ビジネスマンは人間関係の改善により金運が上昇するでしょう。
It is good for sales and service fileds as well as the fields in which most of your guests are opposite sex. Businesslpersons can have better fortune lucks by improving interpersonal relationships. 


金錢 / 金钱 / Penize / 金錢 / Money:

Zhuàn dé jìnlái kěshì shǒu bù xiàlái. Yí tiānzhì cáiwù huò tóuzī jǐ shēn jiànkāng. Tóuzī fāngmiàn, bǎoshǒu wéi yí.
賺得進來可是守不下來。宜添置財或投資己身健康。投資方面,保守為宜。
赚得进来可是守不下来。宜添置财或投资己身健康。投资方面,保守为宜。
Můžete vydělat peníze, můžete mít problémy si je udržet. Bude dobré investovat do svého zdraví. Pokud jde o investice, buďte konzervativní.
儲かることは儲かりますが、出費も多いでしょう。どうせ使うなら、買う甲斐があるものを買ったり、自分の健康に投資しましょう。投資するなら保守的に行いましょう。
You may make good money without keep it. Since the money will be spent, it is good to buy necessary things or invest your own health. When investing, it's better to be conservative.

 

健康 / 健康 / Zdravi / 健康 / Health:

Jūjiā, hùwài dōu yào xiǎoxīn, yóuqí shì zhōng lǎonián rén yǔ yòu tóng.
居家、戶外都要小心,尤其是中老年人與幼童。
居家、户外都要小心,尤其是中老年人与幼童。
Buďte opatrní doma nebo venku, dávejte pozor především na starší lidi nebo malé děti.
家にいても外にいても、中高齢者や幼児の安全に気を付けましょう。
No matter indoors or outdoors, be careful especially with elderly or little children.

人緣 / 人缘 / Vztahy / 人間関係 / Relationships:

Yào liúyì tóngshì jiān de guānxì; dānshēn zhě yǒu jīhuì rènshí héshì de yìxìng; yǒu duìxiàng zhě yǒu jīhuì bù rù hūnyīn; bù rù hūnyīn zhě xiǎoxīn chūguǐ.
要留意同事間的關係;單身者有機會認識合適的異性;有對象者有機會步入婚姻;步入婚姻者小心出軌。
要留意同事间的关系;单身者有机会认识合适的异性;有对象者有机会步入婚姻;步入婚姻者小心出轨。
Buďte opatrní ve vztazích s kolegy; svobodní lidé mají šanci setkat se se správným opačným pohlavím; lidé ve vztazích mají šanci se vzít; a lidé v manželství musí být opatrní naaféry.
同僚との関係に気を配りましょう。シングルな方は相応しい相手が見つかるでしょう。恋愛進行中の方は結婚する機運が高まるでしょう。既婚の方は浮気に気を付けましょう。
Be careful of the the relationships with colleagues; singes have chances to meet proper opposite sex; people in relationships have chances to get married; married people should watch out affairss

 

2019年生肖運勢-10 / 2019年生肖运势-10/ 12 ZVĚROKRUHŮ v 2019-10 / 2019年の12支占い -10 /12 Zodiac signs in 2019-10

/ / Kohout / とり / Rooster: 1945 / 1957 / 1969 / 1981 / 1993 / 2005 / 2017

工作 / 工作 / Prace / 仕事 / Work:

Lì wénhuà huò kǎoshì lèi hángyè, yì lì tí shēng jìshù huò xuéxí.
利文化或考試類行業,亦利提陞技術或學習
利文化或考试类行业,亦利提升技术或学习。
Tento rok je dobrý pro práci v oblasti kultury. Můžete být úspěšní u zkoušek, zdokonalíte své profesionální dovednosti a naučíte se něco nového.
文化類や試験系業界に有利で、技術向上と学習にもよさそうな一年でしょう。
It seems to be good year for fields of culture or examination or raising skills and learning.

 
金錢 / 金钱 / Penize / 金錢 / Money:

Zhòngdà de tóuzī huò zhīchū, jìnliàng yāo shāngliáng hòu zài zuò juédìng. Bìmiǎn chōngdòng gòuwù yi3ji2 méiyǒu bǎwò de tóuzī .
重大的投資或支出,盡量要商量後再做決定。避免衝動購物以及沒有把握的投資。
重大的投资或支出,尽量要商量后再做决定。避免冲动购物以及没有把握的投资。
Rozhodnutí ohledně velkých investicí nebo výdajů by měla být dělána po konzultaci nebo diskusi. Vyhněte se spontánním nákupům i nejistým investicím. 
重大な投資や出費は相談してから決めるようにしましょう。衝動買いやうまくいくと確信できない投資を避けましょう
The decisions of big investments or expenses should be made after consulting or discussing.健康 / 健康 / Zdravi / 健康 / Health:

Gōngzuò yālì dà; yìngchóu duō, xiǎoxīn yǐnjiǔ guòdù. Zhùyì ānquán.

工作壓力大;應酬多,小心飲酒過度。注意安全。
工作压力大;应酬多,小心饮酒过度。注意安全。
Zdá se, že budete mít velký stres a mnoho večírků,  a proto buďte opatrní se spotřebou alkoholu a dávejte pozor na různá nebezpečí
仕事のストレスを多く抱えてしまいそうです。お客さんの接待や飲み会などが多く、お酒を飲みすぎないように気を付けましょう。また、安全に注意を払いましょう。
You seem to feel stressed from work; there seem to be quite a lot of parties, wining and dinings, so it is better to control the consumptio of alcohol; also beware of danger.


人緣
/ 人缘 / Vztahy / 人間関係 / Relationships:

Dānshēn zhě xiàngwǎng zìyóu zìzài; yǒu duìxiàng zhě yǔ duìfāng gǎnqíng bù mù; yǐ hūn zhě kěnéng huì yīn gōngzuò ér hūlüè jiātíng.
單身者嚮往自由自在; 有對象者與對方感情不睦; 已婚者可能會因工作而忽略家庭。
单身者向往自由自在; 有对象者与对方感情不睦; 已婚者可能会因工作而忽略家庭。
Zdá se, že svobodní lidé budou spokojení s svým svobodným životem, a lidé ve vztahu budou mít konflikty s partnery, a lidé v manželství by zanedbávali svou rodinu kvůli práci.
シングルの方は自由自在な生活に満足するでしょう。恋愛進行中の方は、相手とはなんらかの問題が起こりそうです。家庭持ちの方は、仕事で家庭生活を疎かにしてしまいそうです。
Singles may be satisfied with their free life; people in a relationship may have problems with their partner; Married people seem to neglect family life because of work.

 

2019年生肖運勢-9 / 2019年生肖运势-9 / 12 ZVĚROKRUHŮ v 2019-9 / 2019年の12支占い -9 /12 Zodiac signs in 2019-9

/ / Opice / さる / Monkey: 1944 / 1956 / 1968 / 1980 / 1992 / 2004 / 2016

工作 / 工作 / Prace / 仕事 / Work:

Yǒulì yǐ nǚxìng wèi xiāofèi kèhù de hángyè, rú měiróng yè; yì yǒulì shípǐn yè; róngyì dédào nǚxìng shàngsi de bāngzhù. .
有利女性為消費客戶的行業, 如美容業;亦有利食品業; 容易得到女性上司的幫助。
有利以女性为消费客户的行业, 如美容业; 亦有利食品业; 容易得到女性上司的帮助。
Tento rok je dobrý pro oblasti, ve kterých jsou hlavními zákaznicemi ženy, např. zkrášlováni . Také bude dobrý pro oblast stravování. Pokud máte nadřízenou ženu, můžete být povýšeni
美容業など、女性が主なお客様の業界に有利でしょう。また、食品業界にも有利そうです。女性の上司に助け舟を出されたり、抜擢されたりするでしょう。


金錢 / 金钱 / Penize / 金錢 / Money:
Kěnéng huì shòu tārén qiānlián ér pòcái, yì yào bìmiǎn zāo dào piàn cái.
可能會受他人牽連而破財,亦要避免遭到騙財。
可能会受他人牵连而破财,亦要避免遭到骗财。
Zdá se, že byste mohli přijít o peníze, pokud se zapojíte do problémů ostatních lidí. Buďte opatrní na podvody.
他人の問題に巻き込まれたり、詐欺に遭ったりして金銭を失わないように気を付けましょう。
You may be involved into other people's troubles and lose money. Try to avoid fraud. 健康 / 健康 / Zdravi / 健康 / Health:

Wéixiǎn huódòng, wéixiǎn dì dìfāng yào bìmiǎn. Zhùyì fèi bù wèntí.
危險活動、危險的地方要避免。注意肺部問題。
危险活动、危险的地方要避免。注意肺部问题。
Vyhněte se nebezpečným činnostem nebo místům. Dávejte si pozor na problémy s dýcháním. 
危ないイベントや場所から遠ざかりましょう。肺の問題に気を付けましょう。
Keep away from dangerous activities and places. Be careful with lung problems.


人緣 / 人缘 / Vztahy / 人間関係 / Relationships:

Wèihūn zhě jiào shǎo rènshí héshì duìxiàng de jīhuì, yǐ hūn zhě yǔ jiārén róngyì yǒu bùtóng yìjiàn. Xiǎoxīn wéihù jiātíng guānxì.
未婚者較少認識合適對象的機會,已婚者與家人容易有不同意見。小心維護家庭關係。
未婚者较少认识合适对象的机会,已婚者与家人容易有不同意见。小心维护家庭关系。
Svobodní lidé mají menší šance na setkání se s správnou osobou. Zdá se, že lidé v manželství mají jiné myšlenky nebo názory než zbytek rodiny. Lidé v manželství potřebují opatrně chránit vztahy ve svých rodinách.
未婚者はいい相手に巡り合える機運が低そうです。結婚している方は、家族と意見が食違いがちでしょう。気を配って、家族の関係を保ちましょう。
Singles have few chances to meet a right person. Married people seem to have different opinions from family's. Keep family relationships carefully.

 

2019年生肖運勢-8 / 2019年生肖运势-8/ 12 ZVĚROKRUHŮ v 2019- 8/ 2019年の12支占い -8 /12 Zodiac signs in 2019-8

/ / Ovce / やぎ / Goat: 1943 / 1955 / 1967 / 1979 / 1991 / 2003 / 2015

工作 / 工作 / Práce / 仕事 / Work:
Jīnnián yǒulì chuàngzuò shèjì lèi gōngzuò. Zhùyì yǔ tóngshì jiān, shàngxià jí yǐjí kèhù jiān de hùdòng.
今年 有利創作設計類工作。注意同事間、上下級以及客戶間的互動
今年 有利创作设计类工作。注意与同事间、上下级以及客户间的互动。
Tento rok je dobrý pro práci v oblasti tvořivosti nebo designu. Buďte opatrní při komunikaci nebo interakci s šéfy, spolupracovníky nebo klienty/dodavateli.
創作・デザイン類の仕事に有利な一年になりそうです。同僚や上司や部下及び取引先との交流や遣り取りなどに気を付けましょう。
This year is good for work in creativity or design fields. Be careful with communication or interaction with bosses, associates or clients/suppliers.

  

金錢 / 金钱 / Peníze / 金錢 / Money:

Yǒu bù shǎo yìwài zhīchū. Tóuzī fāngmiàn yào xiǎoxīn xiànjǐng, bùkě tānxīn.
有不少意外支出。投資方面要小心陷阱、不可貪心。
有不少意外支出。投资方面要小心陷阱、不可贪心。
Zdá se, že existují poměrně nečekané výdaje. Pokud jde o investice, buďte opatrní na pasti a nebuďte chamtiví.
意外な出費は少なくありそうです。投資する際に罠に気を付け、貪るのは禁物です。
There seems to be quite some unexpected expenses. As to investment, be careful of traps and not to be greedy. 

健康 / 健康 / Zdravi / 健康 / Health:

Róngyì gǎndào gūdú, yí duō cānjiā huódòng. Zhùyì shēnghuó zhōng rú jiǎndāo děng wéixiǎn wùpǐn. Xiǎoxīn bǎoyǎng shēntǐ.
容易感到孤獨,宜多參加活動。注意生活中如剪刀等危險物品。小心保養身體。
容易感到孤独,宜多参加活动。注意生活中如剪刀等危险物品。小心保养身体。
Budete se cítit osaměle. Byste měli se účastnit různých aktivit. Dávejte pozor na nebezpečné věci, např. na nůžky nebo ostré věci. Postarejte se o své vlastní zdraví.
寂しがりやすい傾向にあり、活動などによく参加しましょう。鋏など危険な生活用品に気を付け、丁寧に体を保養をしましょう。
You will tend to feel lonely. It's better attend activities. Be careful of dangerous stuff, e.g. scissors in life. Take care of your own health.

 

人緣 / 人缘 / Vztahy / 人間関係 / Relationships:
Wèihūn zhě jiào shǎo jīhuì yù shàng rúyì duìxiàng. Yǐ hūn zhě yào zhùyì yǔ bànlǚ zhī jiān de gōutōng. Duō tīng yìjiàn, guǎng jié shàn yuán
未婚者較少機會遇上如意對象。已婚者要注意與伴侶之間的溝通。多聽意見,廣結善緣。
未婚者较少机会遇上如意对象。已婚者要注意与伴侣之间的沟通。多听意见,广结善缘。
Zdá se, že svobodní lidé mají menší šance na setkání se správnou osobou. Lidé v manželství by měli být opatrní při komunikaci se svým partnerem. Poslechněte komentáře ostatních lidí a budujte dobré vztahy s lidmi.
未婚者はお気に入りの相手に巡り合う機会が少ないでしょう。既婚者は伴侶とのコミュニケーションをよく取りましょう。よく意見に耳を傾け、ご縁を広げましょう。
Singles seem to have few chances to meet a right person. Married people should be careful with communication with their partner. Listen to other people's comments and build good relationships with people.

2019年生肖運勢-7 / 2019年生肖运势-7/ 12 ZVĚROKRUHŮ v 2019-7 / 2019年の12支占い -7 /12 Zodiac signs in 2019-7

 

/ / Kůň / うま / Horse: 1942 / 1954 / 1966 / 1978 / 1990 / 2002 / 2014

工作 / 工作 / Prace / 仕事 / Work:

Gōngzuò nénglì dédào rèntóng qie3 néng yǒu suǒ túpò.
工作能力得到認同且能有所突破。
工作能力得到认同且能有所突破。
Lidé si myslí, že jste schopni. Můžete překročit své limity.
仕事の腕を認めてもらえる上に、限界を打ち破ることができるでしょう。
People think you are capable. You can exceed your limits.

 

金錢 / 金钱 / Penize / 金錢 / Money:

Yībān shàngbān zú cáiyùn tíshēng, jīngshāng zhě zé yào bìmiǎn dà xiàng zhīchū.
一般上班族財運提升,經商者則要避免大項支出。
一般上班族财运提升,经商者则要避免大项支出。
Zaměstnanci budou mít více štěstí než loni. Podnikatelé nebo podnikatelky by se měli vyhnout velkým nákladům.
普通のサラリーマンは金運が高まりそうです。ビジネスマンは大きな出費を避けるようにしましょう。
Common employees have better fortune luck than last year. Businessmen or businesswomen'd better avoid big expenses.

 

健康 / 健康 / Zdravi / 健康 / Health:

Zhùyì yǐnshí wèishēng. Wàichū zhùyì ānquán.
注意飲食 衛生。外出注意安全。
注意饮食 卫生。外出注意安全。
Buďte opatrní s jídlem a při cestování.
食の安全に注意しましょう。また、外出の時も、安全にきをつけましょう。
Be careful with food and when you go out.

 

人緣 / 人缘 / Vztahy / 人間関係 / Relationships:

Wèihūn zhě jiào shǎo jīhuì yù shàng héshì duìxiàng. Duō zhùyì jiārén gōutōng. Duō kòngzhì zìwǒ xiǎngfǎ yǐmiǎn kǒushé fēnzhēng.
未婚者較少機會遇上合適對象。多注意家人溝通。多控制自我想法以免口舌紛爭。
未婚者较少机会遇上合适对象。多注意家人沟通。多控制自我想法以免口舌纷争。
Svobodní lidé mají menší šance na setkání se správnou osobou. Buďte opatrní při komunikaci s rodinou. Ovládejte své vlastní myšlení, abyste se vyhnuli hádkám.
未婚の方は、いい相手に出会うチャンスが少ないでしょう。家族とのコミュニケーションに気を付けましょう。口喧嘩などにならないように、自分の考えを控えましょう。Singles have fewer chances to meet a right person. Be careful with communication among family. Control your own thinking to avoid quarrels.

2019年生肖運勢-6 / 2019年生肖运势-6 / 12 ZVĚROKRUHŮ v 2019-6 / 2019年の12支占い -6 /12 Zodiac signs in 2019-6

蛇 蛇 / Had / へび / Snake: 1941 / 1953 / 1965 / 1977 / 1989 / 2001 / 2013

工作 工作 / Prace / 仕事 / Work:

          Xiǎoxīn quāntào huòzhě xiànjǐng; shàngbānzú zuò hǎo gōngzuò, bùyào shèjí tārén shìwù; shuōhuà yào xiǎoxīn.
                小心圈套或者陷阱上班族做好工作,不要涉及人事物說話要小心
                小心圈套或者陷阱;上班族做好工作,不要涉及他人事物;说话要小心。
                Buďte opatrní na různé pasti; Udělejte svou vlastní práci dobře, ale nezapojujte se do potíží jiných lidí; Buďte opatrní na vaše slova. 
                 罠やトラップに落ちないように気を付けましょう。会社員は、他のことに関わったりしないで、自分の仕事を着実にこなしましょう。
                   「口は禍の元」と肝に銘じましょう。
                 Be careful of traps; Do your own work well but don't be involved into other people's troubles; Be careful of your words.

金錢 金钱 / Penize / 金錢 / Money:

                           Bùyí jiè qián jěi rén, yǐmiǎn yào bù huílái; yì jì jièdài yǐ bìmiǎn xiànjǐng.
                 不宜借錢給人,以免要不回來;亦忌借貸以避免陷阱。
                 不宜借钱给人,以免要不回来;亦忌借贷以避免陷阱。
               Nepůjčujte si ani nepropůjčujte peníze, abyste zabránili tomu, že byste byli ošizeni nebo.
                お金を返してもらえないことがないように、貸金はしないでおきましょう。また、罠がありそうで、借金するのも避けた方が賢明です。
                 Don't lend or borrow moneyto prevent being bilked or trapped. 

健康 健康 / Zdravi / 健康 / Health:

                               Cóngshì wéixiǎn lèi gōngzuò de péngyǒu, yào fáng shuāi huò dié shāng lèi wèntí. Dēnggāo, yùndòng huò kāichē yě dū yào xiǎoxīn.
                  從事危險類工作的朋友,要防摔或跌傷類問題。登高、運動或開車也都要小心。
                  从事危险类工作的朋友,要防摔或跌伤类问题。登高、运动或开车也都要小心。
                  Lidé, kteří provádějí nebezpečné práce, by si měli dávat pozor na pády. Buďte opatrní, pokud polezete do výšek, cvičíte nebo řídíte. 
                  危険な職業を従事する方は落下などで怪我をしないように気を付けましょう。
  また、高いところに登る時
や運動や運転する時も、油断してはいけないでしょう。
                  People who do dangerous jobs should avoid falling down and getting hurts. When going somewhere higher, exercising or driving,
   it is better to be careful too.


人緣 人缘 / Vztahy / 人間関係 / Relationships:

                                  Dānshēn zhě bù xū qiǎngqiú; jiāowǎng zhě xiǎoxīn biànshù; yǐ hūn zhě yào xiǎoxīn wéichí.
                 單身者不需強求;交往者小心變數;已婚者要小心維持。
                 单身者不需强求;交往者小心变数;已婚者要小心维持。
                 Snaha najít si lásku asi skončí marně; lidé ve vztazích by měli být opatrní při změnách; lidé v manželství by měli být věrní.
                 独身の方は今年は諦めましょう。恋人がいる方は何らかの変化が出そうで、気を付けましょう。既婚者は、丁寧に維持しましょう。
                 Working hard to find your love seems to end up in vain; People in relationships should be careful with changes; Married people should keep it carefully.

/ / Had / へび / Snake: 1941 / 1953 / 1965 / 1977 / 1989 / 2001 / 2013

工作 / 工作 / Prace / 仕事 / Work:

Xiǎoxīn quāntào huòzhě xiànjǐng; shàngbānzú zuò hǎo gōngzuò, bùyào shèjí tārén shìwù; shuōhuà yào xiǎoxīn.

小心圈套或者陷阱上班族做好工作,不要涉及人事物說話要小心
小心圈套或者陷阱;上班族做好工作,不要涉及他人事物;说话要小心。
Buďte opatrní na různé pasti; Udělejte svou vlastní práci dobře, ale nezapojujte se do potíží jiných lidí; Buďte opatrní na vaše slova.
罠やトラップに落ちないように気を付けましょう。会社員は、他のことに関わったりしないで、自分の仕事を着実にこなしましょう。「口は禍の元」と肝に銘じましょう。
Be careful of traps; Do your own work well but don't be involved into other people's troubles; Be careful of your words.

金錢 / 金钱 / Penize / 金錢 / Money:

Bùyí jiè qián jěi rén, yǐmiǎn yào bù huílái; yì jì jièdài yǐ bìmiǎn xiànjǐng.

不宜借錢給人,以免要不回來;亦忌借貸以避免陷阱。
不宜借钱给人,以免要不回来;亦忌借贷以避免陷阱。

Nepůjčujte si ani nepropůjčujte peníze, abyste zabránili tomu, že byste byli ošizeni nebo.

お金を返してもらえないことがないように、貸金はしないでおきましょう。また、罠がありそうで、借金するのも避けた方が賢明です。
Don't lend or borrow moneyto prevent being bilked or trapped.

健康 / 健康 / Zdravi / 健康 / Health:

Cóngshì wéixiǎn lèi gōngzuò de péngyǒu, yào fáng shuāi huò dié shāng lèi wèntí. Dēnggāo, yùndòng huò kāichē yě dū yào xiǎoxīn.

從事危險類工作的朋友,要防摔或跌傷類問題。登高、運動或開車也都要小心。
从事危险类工作的朋友,要防摔或跌伤类问题。登高、运动或开车也都要小心。
Lidé, kteří provádějí nebezpečné práce, by si měli dávat pozor na pády. Buďte opatrní, pokud polezete do výšek, cvičíte nebo řídíte.
危険な職業を従事する方は、落下などで怪我をしないように気を付けましょう。また、高いところに登る時や、運動や運転する時も、油断してはいけないでしょう。
People who do dangerous jobs should avoid falling down and getting hurts. When going somewhere higher, exercising or driving, it is better to be careful too.人緣 / 人缘 / Vztahy / 人間関係 / Relationships:

Dānshēn zhě bù xū qiǎngqiú; jiāowǎng zhě xiǎoxīn biànshù; yǐ hūn zhě yào xiǎoxīn wéichí.

單身者不需強求;交往者小心變數;已婚者要小心維持。
单身者不需强求;交往者小心变数;已婚者要小心维持。
Snaha najít si lásku asi skončí marně; lidé ve vztazích by měli být opatrní při změnách; lidé v manželství by měli být věrní.
独身の方は今年は諦めましょう。恋人がいる方は何らかの変化が出そうで、気を付けましょう。既婚者は、丁寧に維持しましょう。
Working hard to find your love seems to end up in vain; People in relationships should be careful with changes; Married people should keep it carefully.

2019年生肖運勢-5 / 2019年生肖运势-5 / 12 ZVĚROKRUHŮ v 2019-5 / 2019年の12支占い -5/12 Zodiac signs in 2019-5

 

/ / Drak / たつ / Dragon: 1940 / 1952 / 1964 / 1976 / 1988 / 2000 / 2012 

工作 / 工作 / Prace / 仕事 / Work:

Shìyè yùnshì dà yǒu hǎozhuǎn. Lì xiāoshòu yè huò miàn duì yìxìng jiào duō de hángyè.
事業運勢大有好轉。利銷售業或面對異性較多的行業。
事业运势大有好转 。利销售业或面对异性较多的行业。
Štěstí v kariéře bude mnohem lepší. Úspěšní budete v prodeji, nebo v činnostech, při kterých se setkáváte s opačným pohlavím.
仕事運が高まるでしょう。販売業や異性と接することが多い仕事に有利でしょう。
Career luck will become much better. It is good for sales or fields in which you face or contact mostly the opposite sex.

 

金錢 / 金钱 / Penize / / Money:

Zhèng cáiyùn qiáng, dàn yìwài zhīchū yě bù shǎo. Rénjì guānxì dài lái cáiyùn.
正財運強,但意外支出也不少。人際關係帶來財運。
正财运强,但意外支出也不少。人际关系带来财运。
Můžete získat pěkné peníze z vaší práce, zatímco budete mít nějaké výdaje. Interpersonální vztahy Vám mohou přinést štěstí.
しっかり仕事すれば金運もしっかり高まりますが、意外な出費も少なくないでしょう。
You can make good money from your work while there will be some good expenses too. Interpersonal relationships could bring you good fortune luck.

健康 / 健康 / Zdravi / 健康 / Health:

Duō zhùyì jūjiā shēnghuó. Bùyào áoyè, zhùyì xiěyā yǔ chángwèi wèntí.
多注意居家生活。不要熬夜,注意血壓與腸胃問題。
多注意居家生活。不要熬夜,注意血压与肠胃问题。
Věnujte více pozornost rodinnému životu a problémům s krevním tlakem, žaludkem a střevy.
家庭生活に気を配り、夜更かしせず、血圧と胃腸に気を付けましょう。
Don't stay up. Pay more attention to family life and be careful of problems of blood pressure, stomach and intestine.


人緣 / 人缘 / Vztahy / 人間関係 / Relationships:

Wèihūn zhě kě wàng zhǎodào duìxiàng, yǒu duìxiàng zhě yǒu jīhuì tà rù hūnyīn, Yǐ hūn zhě yào bìmiǎn dài gěi tārén xiáxiǎng.
未婚者可望找到對象,有對象者有機會踏入婚姻,已婚者要避免帶給他人遐想。
未婚者可望找到对象,有对象者有机会踏入婚姻,已婚者要避免带给他人遐想。
Svobodní lidé mohou najít dobrého člověka. Lidé ve vztahu se mohou oženit. A lidé v manželství by se měli vyhnout nedorozumněním.
独身の方は恋人がみつかり、恋人がいる方は結婚する機運が高まるでしょう。また、既婚者は思わせぶりな言動をとらないようにしましょう。
Singles may find a good person. People in a relationship may get married. And married people should avoid making people misunderstand.

2019年生肖運勢-4/ 2019年生肖运势-4 / 12 ZVĚROKRUHŮ v 2019-4/ 2019年の12支占い -4 /12 Zodiac signs in 2019-4

/ / Kralik / うさぎ / Rabit: 1939 / 1951 / 1963 / 1975 / 1987 / 1999 / 2011

工作 / 工作 / Prace / 仕事 / Work:

Gōngzuò yùn jiā, shìhé chuàngyè, tàzhǎn yèwù, huò xuéxí yǔ tíshēng jìshù. Xiǎng zhuǎnhuàn gōngzuò zhě yì yǒu jīhuì.
工作運佳,適合創業、拓展業務、或學習與提升技術。想轉換工作者亦有機會。
工作运佳,适合创业、拓展业务、或学习与提升技术。想转换工作者亦有机会。
Je to dobrý rok pro práci. Můžete založit nebo rozšiřovat svou firmu, naučit se něco nového nebo zdokonalit své dovednosti.
Lidé, kteří chtějí změnit pracovní místa, mají také dobré šance.
仕事運が高まって、起業にせよ、事業の拡大にせよ、うまくいくでしょう。何かを習ったり、腕を磨くのにも向きそうだ。
転業したい人にはいいチャンスがありそうだ。
It's a good year for work. You can start or expand your business as well as learn something or upgrade techniques.
People who plan to change jobs have good chances too.

 

金錢 / 金钱 / Penize / 金錢 / Money:

Jīngshāng zhě yào duō zhùyì wénjiàn héyuē huò cáiwù fāngmiàn shìyí. Wàichū lǚxíng yào duō zhùyì cáiwù. Cóngshì màoyì zhě bìmiǎn diàn zī huòzhě qiàn kuǎn guòduō.
經商者要多注意文件合約或財務方面事宜外出旅行要多注意財物。從事貿易者避免墊資或者欠款過多
经商者要多注意文件合约或财务方面事宜 。外出旅行要多注意财物 。从事贸易者避免垫资或者欠款过多。
Podnikatelé musí sledovat smlouvy a finanční věci; Buďte opatrní s penězi nebo na vaše věci, když cestujete;
Obchodníci by se měli vyhnout tomu, aby platili za lidi nebo byli dlužni příliš mnoho.
ビジネスマンは契約内容や財務に注意するといいでしょう。外出や旅行中は財布や持ち物に気を付けよう。
貿易従事者は代金の立て替えや多額の貸金を避けよう。
Businesspeople need to watch out contracts or financial things; be careful with money or your stuff when going travelling; Traders should avoid paying for people or being owed too much.

 

健康 / 健康 / Zdravi / 健康 / Health:

Nián zhǎngzhě yào duō zhùyì shēntǐ, yǒu wèntí bùkě tuōyán. Yālì dà zhě yào zhùyì shuìmián wèntí. Wàichū shí zhùyì ānquán.
年長者要多注意身體,有問題不可拖延。壓力大者要注意睡眠問題。外出時注意安全。
年长者要多注意身体,有问题不可拖延。压力大者要注意睡眠问题。外出时注意安全。
Starší lidé by měli sledovat své zdraví. Měli by řešit problém, hned jak si jej všimnou.
Lidé s velkým stresem by měli věnovat pozornost kvalitě spánku. Při jízdě buďte opatrní s bezpečností.
年配の方は健康に気を付け、健康問題がある時は積極的に問題に向き合おう。
ストレスを抱えている方は、
睡眠問題に注意しよう。外出時は、安全に気を付けよう。
The elderly should watch out their health. They should deal with the problems as soon as possible when noticing any. The people with a lot of stress should pay attention to their sleep quality. Be careful with safety when going out. 


人緣 / 人缘 / Vztahy / 人間関係 / Relationships:

Shèjiāo zǔlì duō, zhùyì kǒushé shìfēi. Yí jie yóu xuéxí huódòng rènshí yìxìng.
社交阻力多,注意口舌是非。宜藉由學習活動認識異性。
社交阻力多,注意口舌是非。宜藉由学习活动认识异性。
Zdá se, že v mezilidských vztazích existují větší potíže. Buďte opatrní při jakýchkoli potížích plynoucích z vlastních nebo cizích slov.
Chcete-li se spřátelit s opačným pohlavím, je lepší využít příležitostí při studiu
人間関係の面では困難が多いでしょう。噂されたり、不適切な発言で問題が起こりそうです。
異性
と出会いたいなら、学習活動の場を利用しょう。
There seem to be more difficulties in interpersonal relationships. Be careful with any kinds of troubles from words of your own or the others'.
If you want to make friends of opposite sex, it's better to make use of the occasions of studying something.

2019年生肖運勢-3 / 2019年生肖运势-3 / 12 ZVĚROKRUHŮ v 2019-3 / 2019年の12支占い -3 /12 Zodiac signs in 2019-3

/ / Tygr / とら / Tiger: 1938 / 1950 / 1962 / 1974 / 1986 / 1998 / 2010


工作 / 工作 / Prace / 仕事 / Work:

Jīnnián lì kào gèrén jìshù de gōngzuò. Jīngshāng zhě yào dīdiào, xiǎoxīn biérén yǎnhóng. Yào zhùyì yǔ hézuò zhě jiān de guānxì.
今年利靠個人技術的工作。經商者要低調,小心別人眼紅。要注意與合作者間的關係。
今年利靠个人技术的工作。经商者要低调,小心别人眼红。要注意与合作者间的关系。
Tento rok je dobrý pro zaměstnání, která se hlavně spoléhají na osobní profesionální techniku nebo znalosti. Podnikatelé potřebují být mírní, aby se vyhnuli tomu, aby na ně lidé žárlili. Buďte opatrní ve vztazích se spolupracovníky.
今年はチームワーク力より個人技術が問われる仕事に有利。ビジネスマンは嫉妬を買うような言動を慎もう。また、協力者との関係に気を付けよう。This year is good for jobs which mainly rely on persoanl professional technique or knowledge. Businesspeople need to be moderate to avoid people getting jealous of you. Be careful of the relationships with cooperators.


金錢
/ 金钱 / Penize / 金錢 / Money:

Tóuzī bùyí màoxiǎn.  Zhùyì zhuàn dé jìnlái yě yào shǒu dé xiàlái. Yǔ rén hézuò shí zài cáiwù shàng yào fēnqīng zérèn.
投資不宜冒險。注意賺得進來也要守得下來。與人合作時在財務上要分清責任。
投资不宜冒险。注意赚得进来也要守得下来。与人合作时在财务上要分清责任。
Nikdy   neriskujte  při investování. Můžete vydělat peníze, můžete mít problémy si je udržet. Při spolupráci s ostatními lidmi je jasné, zda jsou zodpovědní  z finančního hlediska.
投資する際は冒険は禁物だ。折角稼いだお金を守ろう。他人と合作するとき、財務上では責任を弁えておこう。
Never risk when investing. You can make money well but may keep them badly. When cooperating with other people, make the responsibilties clear in finacial aspect.


健康
/ 健康 / Zdravi / 健康 / Health:

Zhùyìyǐnshí jí jiāotōng ānquán. Cóngshì wéixiǎn gōngzuò zhě duō zhùyì shǒujiǎo; jīngcháng wàichū zhě yào zhùyì yāo, tuǐ wèntí.
注意飲食及交通安全。從事危險工作者多注意手腳;經常外出者要注意腰、腿問題。
注意饮食及交通安全。从事危险工作者多注意手脚;经常外出者要注意腰、腿问题。
Buďte opatrní na potraviny a dodržujte bezpečnost  v provozu. Lidé, kteří dělají nebezpečnou práci, by měli být opatrní na končetiny a lidé, kteří často chodí, by si měli dát pozor na  problémy s pasem a nohama.
食事と交通安全に注意して下さい。危ない仕事をなさる方は、手や足に、よく外出する方は腰や足の問題に気を付けよう。
Be careful with food and safety in traffice. People who do dangerous work should be careful with their limbs and people who go out often should be careful with waist and leg problems.


人緣
/ 人缘 / Vztahy / 人間関係 / Relationships:

Gǎnqíng yùnshì jiā. Qiè wù wèi gǎnqíng yǐngxiǎng shìyè. Dānshēn zhě shèjiāo huódòng duō, yǒu jīhuì rènshí héshì yìxìng. Xiǎoxīn chǔlǐ rénjì guānxì.

感情運勢佳。切勿為感情影響事業。單身者社交活動多,有機會認識合適異性。小心處理人際關係。
感情运势佳。切勿为感情影响事业。单身者社交活动多,有机会认识合适异性。小心处理人际关系。
Máte dobré vztahy; nenechte vztah ovlivnit vaši práci. Svobodní budou mít více společenských akcí a větší šance na setkání s někým zajímavým. Buďte opatrní na mezilidské vztahy.
恋愛運がアップするでしょう。恋で仕事に手がつかないことがないように心がけよう。単身者は社交活動が多く、意気投合な異性に会う機運が高まるでしょう。人間関係の葛藤をうまく解き解しよう。
You have good lucks in relationships; don't let a relationship influence your work. Singles have more social events and more chances to meet someone good for you. Be careful of interpersonal relationships.


2019年生肖運勢-2 / 2019年生肖运势-2 / 12 ZVĚROKRUHŮ v 2019-2 / 2019年の12支占い -2 /12 Zodiac signs in 2019-2

//Krava /うし/Cow : 1937/1949/1961/1973/1985/1997/2009

工作 / 工作 / Prace / 仕事 / Work:

Duō zǔlì, yí qīnlìq īnwé i; duō zhùyì cèlüè;  lì guǎnlǐ gōngzuò jí jǐngchá, xiāofáng děng wǔzhí.
多阻力,宜親力親為多注意策略;利管理工作及警察、消防等武職。
多阻力,宜亲力亲为;多注意策略;利管理工作及警察、消防等武职。 
Existuje víc problémů a je lepší udělat nebo zkontrolovat sami; Pracujte strategicky;
tento rok je dobr
ý pro manažerské pozice, jako policisté nebo hasiči.
困難が多く、自分で完成したりチェックしたりした方がいいことも多いでしょう。
策略的に物事を
進行させよう。また、今年は管理職や警察や消防などに有利でしょう。
There well be more troubles and it is better to do or check by yourself; Work strategically; this year is good for management positions, as well as polic officers or firefighters.

 

金錢 / 金钱 / Penize / 金錢 / Money:

Dà é tóuzī xūyào duō kǎolǜ; kěnéng huì yǒu dà é zhīchū; jīnnián yì lòu cái
大額投資需要多考慮;可能會有大額支出;今年易漏財。
大额投资需要多考虑;可能会有大额支出;今年易漏财。
Přemýšlejteo všech velkých investicích. Zdá se, že existují velké náklady; v tomto roku mají peníze tendenci odtékat.
大額の投資はよく考えよう。多額の出費がありそう;お金を無駄に使ったり、無くしたり、騙し取られたりしそうな一年。
Rethink about any big investments. There seems to be some big expenses; in this year, money tends to flow away.

 

健康 / 健康 / Zdravi / 健康 / Health:

Yào zhùyì yǐnshí, duō xiūxí,  yě yào yuǎnlí jiānruì wùpǐn,  bìmiǎn shǒujiǎo shòushāng. Yào zhùyì zìjǐ jí jiāzhōng lǎorén de jiànkāng.
要注意飲食、多休息、也要遠離尖銳物品,避免手腳 受傷。要注意自己及家中老人的健康。
要注意饮食、多休息、也要远离尖锐物品,避免手脚 受伤。要注意自己及家中老人的健康。
Buďte opatrní s jídlem i s nápoji. Mějte dostatek odpočinku. Držte se od ostrých nebo nebezpečných věcí. 
Vyvarujte se zranění končetin. Buďte opatrní s zdravým sebe i starších v rodině.
食事に注意し、休みを十分に取り、尖っている危ない物から遠ざかり、手や足のケガを避けよう。
自分と年配な家族の健康に気を付けよう。Be careful of food, drinks. Have enough rest. Keep distance from sharp or dangerous things. 
Avoid getting hurt on limbs. Be careful with healthy of yourself as well as the elders in your family. 

人緣 / 人缘 / Vztahy / 人間関係 / Relationships:

Tóngshì huò tóngyè xiǎo rén duō; yào zhùyì rénjì guānxì yu3 kǒushé shìfēi. Zhùyì yǔ qīnyǒu, yóuqí shì nǚxìng jiān de kǒushé fēnzhēng.
同事或同業小人多; 要注意人際關係與口舌是非。注意與親友,尤其是女性間的口舌紛爭。
同事或同业小人多; 要注意人际关系口舌是非。注意与亲友,尤其是女性间的口舌纷争。
Zdá se, že mají větší potíže od kolegů nebo konkurenčních společností; Ovládejte jazyk a dejte pozor na lidské vztahy, zvláště se ženami.
同僚や同業による妨害が多そう;「口は禍の元」を心に留め、人間関係、特に女性との関係に気をつけよう。
There seem to be more difficulties from colleagues or rival companies; Control your tongue and be careful of interpersonal relationships,
especially the ones with females.

2019年生肖運勢-1 / 2019年生肖运势-1 12 ZVĚROKRUHŮ v 2019 -1 / 2019年の12支占い -1 /12 Zodiac signs in 2019

/ / Krysa / ねずみ / Rat: 1936 / 1948 / 1960 / 1972 / 1984 / 1996 / 2008

工作 / 工作 / Prace / 仕事 / Work:

Jì huà róngyì yǒu biàn; běn nián yǒulì xiāoshòu lèi, zhēnduì nánxìng kèhù de gōngzuò; xiǎng huàn gōngzuò zhě yào shènzhòng.Yào bìmiǎn wùhuì.
計畫容易有變;本年有利銷售類、針對男性客戶的工作;想換工作者要慎重。要避免誤會。
计画容易有变;本年有利销售类、针对男性客户的工作;想换工作者要慎重。要避免误会。
Plány jsou častozměny; tento rok je dobrý pro prodej nebo práce s hlavně mužsými klienty nebo zákazníky.
Pře
myšlejte víc před změnou práce; vyvarujte se nedorozumění s lidmi.
計画に変化が生じがち;今年は販売や男性客向け職業有利する;転職するなら慎重に;誤解を免れるように。
Plans are subjects to changes; this year is good for sales or jobs which need to face maily male guests; Rethink before changing a job; avoid making people misunderstanding.

金錢 / 金钱 / Penize / 金錢 / Money:

Yí yuǎnlí fēngxiǎn jí jièdài. Liánghǎo de rénjì guānxì yǒu zhù cáiyùn.
宜遠離風險及借貸。良好的人際關係有助財運。
宜远离风险及借贷。良好的人际关系有助财运。
Vzdálte se od rizika a dluhů; dobré mezilidské vztahy pomáhají s penězi.
リスクや借金から遠ざかろう;良い人間関係が金銭運の上昇につながる。
Keep far away from risks and debts; good interpersonal relationships help with money lucks.

健康 / 健康 / Zdravi / 健康 / Health:

Duō xiūxí, zhùyì shuìmián. Shèjiāo huódòng duō, yào kòngzhì yǐnjiǔ.
多休息、注意睡眠。社交活動多,要控制飲酒。
多休息、注意睡眠。社交活动多,要控制饮酒。
Odpočívejte víc a dejte pozor na spánek. Budete mít více společenských příležitostía je lepší kontrolovat konzumaci alkoholu.
充分な休憩や睡眠を取ろう。また、社交イベントが増え気味で、お酒はほどほどに。
Take more rest and have good sleep. With more social occasions, it is better to control alcohol consumption. 

人緣 / 人缘 / Vztahy / 人間関係 / Relationships:

Dānshēn zhě yǒu jīhuì pèng dào xǐhuān de duìxiàng; liàn'ài zhōng zhě xiǎoxīn pītuǐ; yǐ hūn zhě yào yòngxīn wéihù hūnyīn.
單身 者有機會碰到喜歡的對象;戀愛中者小心劈腿;已婚者要用心維護婚姻。
单身 者有机会碰到喜欢的对象;恋爱中者小心劈腿;已婚者要用心维护婚姻。
Svobodní lidé se mohou setkat s někým, kdo je zaujmou. Lidé ve vztahu by měli být opatrní v podváděním.
Lidé, kteří
jsou ženatí nebo vdané, potřebují opatrně chránit své domovy.
独身の方は、心を惹かれる相手に巡り合うでしょう。恋愛中の方は二股に注意しょう;既婚の方は、家庭をしっかり守ろう。
Singles may meet someone who attract them. People in a relationship should be careful of fairs. People who have married need to protect their homes carefully.

Cānkǎo zì 
參考自
参考自
Odkaz
以下のリンク内容から抜粋させて頂きました。
Reference
http://www.go4134.com/26143242312133823458/20192311700
http://www.dajiazhao.com/astro/2019by MCTech s.r.o.

TaiWang

Vrchlického 39, Jihlava, Česká republika
IČO: 88139611
info@taiwang.cz
Skype: Milaijudy01
Mobile Phone: 736229896