NOVINKY

2020端午節 / 2020 Dragon Boat Festival / 2020 端午の節句

    今天是農曆五月五日端午節。   ...

12 ZVĚROKRUHŮ v 20120 / 2020年生肖運勢 / 2020年生肖运势/ 2020年の12干支占い/12 Zodiac signs in 2020

    ...

新年快樂! / 新年快乐! / Št'astný nový rok! / 良いお年を!/ Happy New Year!

新年快樂! / 新年快乐! / Št'astný nový rok! / 良いお年を!/ Happy New Year!  ...

日本文化が大好き!--三味線/ Líbí se mi Japonská Kultura--Šamisen/我愛日本文化! --三味線

  紺谷英和先生の三味線  ざ・らいぶ
Šamisenov Album z Pána Konja Hidekazu  ŽIVÝ
Mr. Konya 's Shamisen Album   THE LIVE
紺谷英和老師的三味線專輯   就是要現場  ...

Czech radio's introduction

Děkuji Českému rozhlasu a paní Dášě Kubíkové za pěkný úvod! 感謝捷克廣播電台與 Dáša Kubíková 女士惠予介紹 !   ...

元宵節/元宵节/Svátek Čínských lamp/小正月/Chinese Lantern Festival

  ...

捷克的自由民主抗爭日/捷克的自由民主抗爭日/チェコの自由民主抗争日 / Day of Fighting for Freedom and Democracy / Den boje za svobodu a demokracii

捷克的自由民主抗爭日...  ...

國慶日 / 国庆日 / 国慶日 / National Day/Národní den republiky Číny

國慶日

十 月十日是   中 華 民 國(台灣)的國慶日...
  ...

中秋節 / 中秋节 / 十五夜 / Mid-Autumn Festival / Svátek středu podzimu

中秋節在農 曆八月十五日...  ...

教師節 / 教师节 / 教師の日 / Teacher’s Day

台灣的教師節在每年九月二十八日....  ...

鬼門關 / 鬼门关 / 鬼門が閉まる / Hell Door Closing

  鬼門關 在 華人 世界,今年9月19日是農曆 7 月 29 日 鬼門 關 的日子...  ...

七夕 (Chishi)

 七夕 (Chishi)  Dnes je 7. července v lunárním kalendáři a v několika východoasijských zemích je to den 七夕 (Chishi) ....  ...

Dveře Pekla se otevřou! /鬼門開/鬼门开/Hell Door is going to open!

鬼門開!...  ...

12 Znamení zvěrokruhu-Oznámení předem / 12生肖運勢預告/12干支の占いの予告 /12 Zodiac Signs - Advance announcement

 
Číňané budou mít svůj lunární nový rok.
Během té doby, jedna z věcí, o kterou mají lidé největší zájem, je jaký nový rok bude člověk a jeho rodina mít. Hodně známých věštců zveřejní své předpovědi o štěstí pro 12 znamení zvěrokruhu. Já se také o nich zmíním a napíšu něco krátce o tom, v jakých aspektech 12 znamení zvěrokruhu musí být pozorní v novém roce a tak dále.
Doufám, že se Vám to bude libit.
 
再一個多月,華人也要迎接他們的農曆新年。
這個時節大家最關心的事情之一就是自己跟家人明年的生肖運勢,很多知名算命老師已經公佈他們對明年各生肖運勢的預測,因此明日起將主要參考各網站簡短精要介紹2021年各生肖的各方面宜注意的事項等,敬請期待!

後一か月余りで、華人は旧暦のお正月を迎えます。
こんな時、みんな最も強く関心を持つことの一つに、自分と家族の来年の運勢が挙げられるでしょう。多くの有名な占いの先生が来年の12干支の運を占って、ネットに発表していますので、明日から、先生達のネットを参考にして、2021年各干支の方の各方面において注意すべきことなどを簡潔に紹介させていきたいと思います。お楽しみにしてくださいね!
 
The lunar new year is coming to Chinese people within one month and some more days.
In this season, one of the things people care the most is what the new year will be for them and as well as for their family. Many famous fortune tellers have published their predictions of the fates of the 12 zodiac signs.
Therefore I will be referring to their predictions and write something shortly like what might be better to be cautious with in each aspect for each zodiac sign. Hope you will like them!
 
 
 
 

05.ledna / 一月五日 / 一月五日 / January 5

Dnes je 5.ledna.
Kagamimochi začínají plesnivět, takže se musí uklidit s jinými novoročními výzdobami do 7.ledna. L
idé ale čekají do 11.ledna, aby je mohli rozdělit a sníst.
Podle informace, kterou jsem našla, to bude možné jíst po odstranění plísně a vaření nebo grilování.
Je to jako oběť bohům a jenom jednou ročně. Není třeba mít strach.
Mimochodem, 6.ledna je den,kdy Češí uklidí vánoční výzdoby. 

今天是1月5日。
鏡餅開始有點發黴。可是這個鏡餅要等到1月7日「松の内」才能連同門松、注連飾り等等的新年裝飾一起撤下來,
之後再等到1月11日才能敲開來吃...
查了一下,有的日本人說鏡餅發霉的地方切掉後烤過、還是煮過後還是可以吃。
既拜之,則安之... 反正一年才一次嘛! 
順便一提,夾在中間的1月6日是捷克撤聖誕裝飾的日子。

今日は1月5日です。
鏡餅にカビが生え始めている。
鏡餅は門松、しめ飾りなどのお正月飾りと一緒に1月七日「松の内」に下げますが、開いて食べる(「鏡開き」という)には、同月11日まで待たなければなりません。
調べてみたところによると、黴が生えたところを取って火が通せば食べられるらしいです。
年に一回のお供え物ですから、まあ、いいか!
ちなみに、その間に挟まれた1月6日ですが、チェコ人がクリスマス飾りを下げる日です。
 
Today is the 5th of January. 
Kagamimochi has started molding, which is supposed to be put away with the other new year decorations
like Kadomatsu or Shimekazari on the 7th of January.
However, people have to wait till 11th of January to separate and eat it (Kagami biraki).
According to the information I checked, after removing thet molded parts and cooking i well, Kagamimochi will be still eatable.
Well, it is for worshipping the gods and just once a year. There's nothing to worry about!
By the way, the 6th of January is the day for Czech people to put away the Christmas decorations.
 

4 ledna / 一月四日 / 一月四日 / January 4th

Dnes je 4.ledna. Sanganich je za námi, ale Matsunouchi, což je 7. ledna, ještě ne. V tento den se novoroční výzdoby musí uklidit, do tohoto dne se návštěvy japonských svatyň nebo chrámů buddhismu ještě stále nazývají „Hatsumode“ a zaslání novoročních karet je považováno za součást dobré „etikety“.
今天是1月4日。雖然已經過了「三が日」,可是還是還沒到將新年裝飾等撤下的1月7日 (有的地方是1月15日)「松の内」之內 。在這段期間內去神社或寺廟拜拜都還是可以稱為「初詣」;賀年卡在這段期間寄到也都不算失禮。
 
今日は1月4日です。三が日が過ぎましたが、まだ、お正月飾りを片付ける1月7日(地方によって1月15日)「松の内」です。この「松の内」に 神社や寺院に参拝することをまだ「初詣」と言えます。また、年賀状の投函も「松の内」に届けば、失礼にはなりません。
 
Today is the 4th of January. Sanganich has passed, but it is still before Matsunouchi, the 7th of January on which new year decorations are supposed to be removed. By this day, visiting Japanese shrines or Buddhist temples is still called Hatsumode and arrival of the New Year Cards are regarded being courteous.
 

První tři dny / 前三日 / 三が日 / The First Three Days

Japonské novoroční volno je do 3.ledna and první tři dny se jmenují „Sanganichi“. Za těchto dnů, Japonci jí hodně typů št'astných jídel (Osechi kuchyně) kromě Ozoni, i pijou bylinkový alkohol “Otoso”.
日本人的新年慶祝到1月3日,新年的最初三天叫做「三が日」,日本在這三天除了吃雜煮還吃各種吉祥年菜 (お節料理),喝一種叫做屠蘇酒的藥酒。
 
日本のお正月祝日は一月三日までで、この一年の最初の三日のことを「三が日」と言います。三が日に雑煮の他、色々な縁起を担ぐお節料理を食べ、お屠蘇という藥酒を飲みます。
 
Japanese New Year holidays last till the third of January, and the first three days of a year is called Sanganichi. During Sanganichi, Japanese people eat a big variety of lucky foods (Osechi cuisine) as well as Ozoni, and drink the herbal alcohol called Otoso.
 
 
 

2021 První cvičení kaligrafie / 初書 / 書初め / First Practie of Caligraphy

Japoncí dělají "Kakizome" na 2, ledna, to znamená první cvičení kaligrafie v novém roce.
日本人在1月2日有「書初め」的活動,意指一年之始首次習字之意。
 
日本人は1月2日に書初めをします。年が明けて初めての習字という意味です。
 
On January 2th, Japanese people do "Kakizome", which means the first time of practice writing calligraphy in the new year.
 
 
 

1/1 Čočka / 小扁豆 / レンズマメ / Lentil

 Japonci jí zoni 31 prosince protože to je jako dostat štěstí od bohů a Češí jí čočku 1.Ledna pro lepší štěstí na peníze.

 日本人12月31日吃雜煮象徵神明賜福,討個吉利,捷克人則是1月1日吃小扁豆象徵財富多多。

 日本人は大晦日に神様から恩恵を頂くという意味で雑煮を食べるのに対して、チェコ人は元日に金運アップの縁起物「レンズマメ」を食べます。

 Japanese people eat zoni on December 31 because it is like that they receive good lucks from gods. On the other hand, Czech people eat lentil which is said to be able to improve and boost money lucks.
 
 

 

Shimekazari a Kagamimochi / 注連裝飾與鏡餅 / 注連飾り及び鏡餅 / Shimekazari and Kagamimochi/

Udělala jsem Shimekazari a Kagamimochi 30 prosince.
Nakonec jsem to zvládla, abych je dokončila a vyhnula se neštěstí z "ichiyakazari".


30號完成製作注連裝飾跟鏡餅,總算避免了31日才裝飾的的壞兆頭!

30日に注連飾りと鏡餅を作れました。なんとか縁起が悪い「一夜飾り」を免れました!

I made Shimekazari and Kagamimochi on 30th.
Eventually I made it to finish them and avoid bad lucks from "ichiyakazari".
 
 
 
 

29.12 Dvojité utrpení /二重苦/ 二重苦 / Double Bitter

Pokračující ve včerejší úvodu,
29 prosince, který se týká „dvojité utrpení“, prošlo! Lidové, kteří nemohli do 28. prosince skončit novoroční výzdobu a přípravu Kagamimochi, mají poslední šanci: 30. prosince. Nenechte si to ujít!
 

接續昨天的介紹,
讓人聯想二重苦的29日過了,如果來不及28前完成新年裝飾跟鏡餅製作,30日也沒關係。不要錯過最後機會啊!
 
昨日の紹介の続きですが、
「二重苦」を連想させる29日が過ぎました!
28日までにお正月飾りや鏡餅づくりが間に合わなかった方は、
30日でも大丈夫なので、最後のチャンスを逃さないようにしましょう。
 
Continuing yesterday’s introduction,
29th which relates to "double misery" has passed! For people who couldn't finish new year decoration and Kagamimochi preparation by December 28, they have got the last chance: December 30th. Let's not miss out!
 
 

日本新年裝飾/ 日本式のお正月飾り/Japanese New Year / Japonský novoroční výzdoby

新年快要到了,很多日本人都會於28日前完成新年布置或鏡餅製作。
「29」的發音通「二重苦」,因此為日本人特別忌諱。
 
日本ではいよいよお正月を迎えます。28日までに新年を迎えるための
お正月飾りや鏡餅作りが終わっている方も多くいらっちゃるんじゃないでしょうか。
ちなみに12月29日は、「二重苦」を連想させると言われ、
この日のお正月飾りや鏡餅作りが忌まれています。
 
The new year is around the corner. Many Japanese finish new year decoration
or Kagamimochi preparation by December 28th.
29 in Japanese is related to "double misery",
therefore Japanese people avoid doing them on December 29th.
 
Nový rok přichází. Mnoho japonců skončí výzdobu nebo přípravu "Kagamimochi"
do 28 prosince. A "29" přiměje lidi myslet na "dvojité utrpení",
a tak japonci se vyhýbají těmto přípravám 29.12.
 

 
 
 

 

Betlém/ Bethlehem / 伯利恆 / ベトレーム

 
每年捷克聖誕節時,幾乎都會看到以各種材質重現耶穌基督出生於伯利恆場景的裝飾。
チェコでは、毎年クリスマスの季節になると、イェスキリストがベスレヘムで生まれた伝説をモチーフにいろんな材料で作られた装飾「ベトレーム」をあちこちで目にすることでしょう。
In Czech, every year you can see some decorations called "Betlém" in Czech language, which are created with different materials and in the motif of Jesus's birth in Bethlehem.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

槲寄生/Jmelí / Mistletoe / ヤドリギ

Jmelí
Mistletoe
槲寄生
ヤドリギ
Another Christmas tradition is that couples kiss under mistletoe. People believe that this can strengthen love and relationship between the couple.
捷克人在聖誕節的另一項傳統就是夫妻或情侶在槲寄生的下方親吻。人們相信這樣可以讓兩人關係更甜蜜。
チェコのクリスマスにもう一つの伝統行事があります。高所にかけられたヤドリギの下で夫婦や恋人同士がキスを交わすことです。
二人の絆をより深いものにすることができると信じられています。
 

 

2020聖誕節大餐之鯉魚鱗 / 2020 クリスマスディナーで鯉の鱗 / 2020 Carp's scale in Christmas dinner / 2020 Kapří šupina v Vánoce

捷克人聖誕大餐喝鯉魚湯,吃炸鯉(跟馬鈴薯沙拉),鯉魚的魚鱗則放到錢包裏,象徵來年的財富會跟魚鱗一樣數不完!
チェコ人のクリスマスディナーに、鯉のスープと鯉フライとポテトサラダを食べます。そして、どんどん生えてくる鯉の鱗にあやかって、財布に鱗を一枚入れます。
Czech people eat carp soup, fried carp (as well as potato salad) for Christmas dinner. They reserve a carp scale in their wallet to wish their fortune will grow and be uncountable like carp scales.

 Češí jí kapří polévku, smaženého kapra (s bramborovým salátem) na Vánoční večeři. Oni si pak nechají jednu kapří šupinu a dají ji do peněženky, aby měli další rok dost peněz jako má kapr šupin.

 


2020CHRISTMAS!Stránky: 1 2 

by MCTech s.r.o.

TaiWang

Vrchlického 39, Jihlava, Česká republika
IČO: 88139611
info@taiwang.cz
Skype: Milaijudy01
Mobile Phone: 736229896