NOVINKY

2020端午節 / 2020 Dragon Boat Festival / 2020 端午の節句

    今天是農曆五月五日端午節。   ...

12 ZVĚROKRUHŮ v 20120 / 2020年生肖運勢 / 2020年生肖运势/ 2020年の12干支占い/12 Zodiac signs in 2020

    ...

新年快樂! / 新年快乐! / Št'astný nový rok! / 良いお年を!/ Happy New Year!

新年快樂! / 新年快乐! / Št'astný nový rok! / 良いお年を!/ Happy New Year!  ...

日本文化が大好き!--三味線/ Líbí se mi Japonská Kultura--Šamisen/我愛日本文化! --三味線

  紺谷英和先生の三味線  ざ・らいぶ
Šamisenov Album z Pána Konja Hidekazu  ŽIVÝ
Mr. Konya 's Shamisen Album   THE LIVE
紺谷英和老師的三味線專輯   就是要現場  ...

Czech radio's introduction

Děkuji Českému rozhlasu a paní Dášě Kubíkové za pěkný úvod! 感謝捷克廣播電台與 Dáša Kubíková 女士惠予介紹 !   ...

元宵節/元宵节/Svátek Čínských lamp/小正月/Chinese Lantern Festival

  ...

捷克的自由民主抗爭日/捷克的自由民主抗爭日/チェコの自由民主抗争日 / Day of Fighting for Freedom and Democracy / Den boje za svobodu a demokracii

捷克的自由民主抗爭日...  ...

國慶日 / 国庆日 / 国慶日 / National Day/Národní den republiky Číny

國慶日

十 月十日是   中 華 民 國(台灣)的國慶日...
  ...

中秋節 / 中秋节 / 十五夜 / Mid-Autumn Festival / Svátek středu podzimu

中秋節在農 曆八月十五日...  ...

教師節 / 教师节 / 教師の日 / Teacher’s Day

台灣的教師節在每年九月二十八日....  ...

鬼門關 / 鬼门关 / 鬼門が閉まる / Hell Door Closing

  鬼門關 在 華人 世界,今年9月19日是農曆 7 月 29 日 鬼門 關 的日子...  ...

七夕 (Chishi)

 七夕 (Chishi)  Dnes je 7. července v lunárním kalendáři a v několika východoasijských zemích je to den 七夕 (Chishi) ....  ...

Dveře Pekla se otevřou! /鬼門開/鬼门开/Hell Door is going to open!

鬼門開!...  ...

20211127 孝親日文題 / Japanese quizzes for my dear parents/ 大好きなお父さんとお母さんのための日本語クイズ/ kvíz japonštiny pro rodiče

孝親基礎日文題 20211127
請選擇最適當答案(可複選)
Please choose the most proper answers.
(Multiple choice)
Prosím si vybrat nejsprávnější odpovědi.
(Vícenásobný výběr)
最適な答えをお選びください。(複数選択可)

 

1.  ying1hua1shu4 / sakura tree / strom sakury
sakurano ki
sakura naki

 

2. hen3 hui4 / (V) well, a lot / umět, hodně
yo i
ku ku
 

 

3. kai hua1 / bloom; flower / rozkvést
sa ku
na ku

 

4. ma/ Question particle / otázka částice
ka
kai

 

5. na4ke1 ying1hua1shu4 hen3 hui4 kai hua1 ma ?/
That Sakura tree blooms a lot./
Ten strom sakury
rozkvete hodně.
A
a no sakurano ki w a ku ku sa ku kai
B
a no sakurano ki w a ku ku na kuka

  

答案今日稍晚於  Taiwang.cz 公布。
The answers will be published on  
Taiwang.cz   today.
Odpovědi budou zveřejněny potom na  
Taiwang.cz  .
正解は後で  Taiwang.cz  に発表しますのでお楽しみに!

20211126 孝親日文題 / Japanese quizzes for my dear parents/ 大好きなお父さんとお母さんのための日本語クイズ/ kvíz japonštiny pro rodiče

答案/Answers/ Odpovědi /正解:  1AC   2A   3B  4A   5A 

 

Nové cvičení / 今天的新測驗 / New quiz for today /今日のテスト 26112021

x

答案/Answers/ Odpovědi /正解:  1ZX''   2ZX''   3H'B'''''  4C  

 

20211125 孝親日文題 / Japanese quizzes for my dear parents/ 大好きなお父さんとお母さんのための日本語クイズ/ kvíz japonštiny pro rodiče

答案/Answers/ Odpovědi /正解:  1AC   2AB   3B  4AB   5A 

 

Nové cvičení / 今天的新測驗 / New quiz for today /今日のテスト 25112021

答案/Answers/ Odpovědi /正解:  1ZX''   2Y'   3DC/C'  4C  

 

20211124 孝親日文題 / Japanese quizzes for my dear parents/ 大好きなお父さんとお母さんのための日本語クイズ/ kvíz japonštiny pro rodiče

答案/Answers/ Odpovědi /正解:  1ABC   2A   3B  4AB   5A 

 


Nové cvičení / 今天的新測驗 / New quiz for today /今日のテスト 23102021

20211123 孝親日文題 / Japanese quizzes for my dear parents/ 大好きなお父さんとお母さんのための日本語クイズ/ kvíz japonštiny pro rodiče

20211122 孝親日文題 / Japanese quizzes for my dear parents/ 大好きなお父さんとお母さんのための日本語クイズ/ kvíz japonštiny pro rodiče

Nové cvičení / 今天的新測驗 / New quiz for today /今日のテスト 22112021

20211122
請選擇最適當翻訳或答案
Please choose the most proper 
translations or answers.
Prosím si vybrat nejsprávnější 
předklady nebo odpovědi.
最適な訳文や答えをお選びください。

1. 勝手にし(  )。 
 Aやがれ          Bやかれ 

 

2.俺は、( )急いでいるんだ。
 A          B 

 

3.かみの(かご)はなかっただろう。

 A  B加護  

  

4. これ以上踏み入れはぶれいなり

 A無礼   不礼  

(アニメ One Piece170回 出題させて頂きました)

  

答案今日稍晚於  Taiwang.cz 公布。
The answers will be published on
 Taiwang.cz today.
Odpovědi budou zveřejněny potom na 
 Taiwang.cz .
正解は後で  Taiwang.cz に発表しますのでお楽しみに!

  1A  2A   3B  4A 

 

 

20211121 孝親日文題 / Japanese quizzes for my dear parents/ 大好きなお父さんとお母さんのための日本語クイズ/ kvíz japonštiny pro rodiče

孝親基礎日文題 20211121
請選擇最適當答案(可複選)
Please choose the most proper answers.
(Multiple choice)
Prosím si vybrat nejsprávnější odpovědi.
(Vícenásobný výběr)
最適な答えをお選びください。(複数選択可)

 

1. na4ge /
 that
(a demonstrative adjective, used for most of nouns including people without showing respect /
 ten/ta/to ( člověk, většina věcí, nebo člověka bez ukažovaní uctivosti )

 A a  no
 
ko  no
 C so   no|

 

2.ren2 / a person / člověk, osoba
 hi  to
 hi  do   i

 

3.bu2jian4kang1 , mei2you3jing1shen2/
 not healthy or energetic /
 nezdrávý/á/é; neenergický/á/é
 ge  n  ki   じゃzya あa  ri  ma  se  n
 ge  n  ki   じゃzya なna  i 
 ge  n  ki  de  wa   a  ri  ma  se  n

 

4.  na4 ge  mei2 you3jing1shen2 de  ren2 shi4 lao3 shi1 /
 That person without engergy is a teacher. /

 Ten nezdravý nebo neenergický člověk je učitel / učitelka.

 A
a  no   ge  n  ki   じゃzya なna i  hi  to wa   se  n  se  i   de  su
 B
no   ge  n  ki   じゃzya なna  hi  to wa   se  n  se  i   de   wa a  r  ima  se  n
 C
no   ge  n  ki   de  wa a  ri  ma  se  n   hi  to wa   se  n  se  i   de   wa a  r  ima  se  n

 

答案今日稍晚於  Taiwang.cz 公布。
The answers will be published on  
Taiwang.cz   today.
Odpovědi budou zveřejněny potom na  
Taiwang.cz  .
正解は後で  Taiwang.cz  に発表しますのでお楽しみに!

 

 答案/Answers/ Odpovědi /正解:  1AC   2A   3ABC   4A


Nové cvičení / 今天的新測驗 / New quiz for today /今日のテスト 21112021

20211121

請選擇最佳答案。
请选择最佳答案。
Please choose the best answers.
Prosím si vybrat nejsprávnější odpovědi.
最適な答えをお選びください。

   A
/头  A'首  A''/脑   B臉  B'面  B''/颜  B'''貌  B''''相  B'''''頰 /颊  
C
眼  C'目  C''睛 C’’’眸 D眉  E睫  F鼻   G口  G' 嘴  G''唇 H 牙  H'/歯 
 I
舌  J    J'下巴 K/颈  K' /项  L 喉  M肩  N胸  O心  P肺   Q
 R
膽  S胃 S’肚 S’’腹  T /肠  U背  U'脊   V腰  W臀   W'  X腿  X'足 

X''膝  Y指  Y'蹄   Y''爪  Z手 Z’掌 Z’'Z''肘 α  α'  α''  α'''  
β
 γ  γ' / γ''鬚 /须  δ
 

我對藝術只能說是略知(     ) (     ),算不上是專家。
   我对艺术只能说是略知(     ) (     ),算不上是专家。

2
(     ) (     ) 的小事,不需要計較。
   
(     ) (     ) 的小事,不需要计较。

聽了那個鬼故事,頓時覺得 (     )  (     )悚然。
   
听了那个鬼故事,顿时觉得 (     )  (     )悚然。

聽了那個鬼故事,覺得頓時 (     )  (     )發涼。
   听了那个鬼故事,觉得顿时 (     )  (     )发凉。

答案今日於 Taiwang.cz 公布。
The answers will be published on
 Taiwang.cz  today.
Odpovědi budou zveřejněny dnes na 
 Taiwang.cz  .
正解は今日中に Taiwang.cz に発表しますのでお楽しみに!

答案/Answers/ Odpovědi /正解:  1α'''γ   2γα'''   3γδ   4U' 

 

Nové cvičení / 今天的新測驗 / New quiz for today /今日のテスト 20112021

20211120

請選擇最佳答案。
请选择最佳答案。
Please choose the best answers.
Prosím si vybrat nejsprávnější odpovědi.
最適な答えをお選びください。

 A
/头  A'首  A''/脑   B臉  B'面  B''/颜  B'''貌  B''''相  B'''''頰 /颊  
C
眼  C'目  C''睛 C’’’眸 D眉  E睫  F鼻   G口  G' 嘴  G''唇  H牙  H'/歯 
 I
舌  J    J'下巴 K/颈  K' /项  L 喉  M肩  N胸  O心  P肺   Q
 R
膽  S胃 S’肚 S’’腹  T /肠  U背  U'脊   V腰  W臀   W'  X腿  X'足 

X''膝  Y指  Y'蹄   Y''爪  Z手 Z’掌 Z’'Z''肘 α  α'  α''  α'''  
β
 γ  γ' / γ''鬚 /须  δ
 

他說他可以為了國家社稷,(     ) (     )塗地,在所不惜。
   他说他可以为了国家社稷,(     ) (     )涂地,在所不惜。

2
那個孩子鬼(     ) (     ) ,不知道又在玩些什麼把戲!
   
那个孩子鬼(     ) (     ) ,不知道又在玩些什么把戏!

那個鄰居常常喜歡探 (     ) (     ) ,刺探其他鄰居私生活。
   
那个邻居常常喜欢探 (     ) (     ) ,刺探其他邻居私生活。

(     ) (     ) 的樣子,大家避之唯恐不及。
   看他那张(     ) (     ) 的样子,大家避之唯恐不及。

答案今日於 Taiwang.cz 公布。
The answers will be published on
 Taiwang.cz  today.
Odpovědi budou zveřejněny dnes na 
 Taiwang.cz  .
正解は今日中に Taiwang.cz に発表しますのでお楽しみに!

答案 / Answers/ Odpovědi/正解: 1QA''  2AA''  3AA''  4HY''